Gå til hovedinnhold
Helsefaglig dialog

Nasjonal plan for innføring

Norsk Helsenett skal på oppdrag fra Direktoratet for e-helse utarbeide en nasjonal plan for innføring av Helsefaglig dialog (HIS 1077:2017). Planen skal ferdigstilles av Norsk Helsenett innen 20.05.2019, og vil publiseres her når den er vedtatt.