Gå til hovedinnhold

Helsefaglig dialog

Helsefaglig dialog skal bidra til enhetlig meldingsutveksling i Helse- og omsorgssektoren, Norsk Helsenett skal utarbeide nasjonal plan for innføring på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. På denne siden vil det komme informasjon om innføringen.

For informasjon om standarden se ehelse.no.

Viktige datoer

2019
12.04.2019

Frist for planer for innføring av Helsefaglig dialog fra virksomheter og leverandører

20.05.2019

Frist for ferdigstillelse av nasjonal plan for innføring av Helsefaglig dialog

17.06.2019

Nasjonal plan for innføring av Helsefaglig dialog behandles i Produktstyre e-helsestandarder