Gå til hovedinnhold

Helsefaglig dialog

Helsefaglig dialog skal bidra til enhetlig meldingsutveksling i Helse- og omsorgssektoren.

Innføring av Helsefaglig dialog utsettes
Innføring av Helsefaglig dialog utsettes med bakgrunn i foretaksprotokollene som nå er forelagt RHF-ene fra HOD, og revidert innføringsplan forventes å foreligge etter 1.oktober 2021. Innføring av de øvrige e-helsestandardene skal gjennomføres som planlagt. Direktoratet for e-helse fraråder inntil videre bruk av Helsefaglig dialog på grunn av utsettelsen.