Gå til hovedinnhold

Aktuelt om innføringene

På denne siden finnes nyttig informasjon om aktuelle saker knyttet til innføring av e-helsestandarder.

Innføring av Helsefaglig dialog utsettes
Innføring av Helsefaglig dialog utsettes med bakgrunn i foretaksprotokollene som nå er forelagt RHF-ene fra HOD, og revidert innføringsplan forventes å foreligge etter 1.oktober 2021. Innføring av de øvrige e-helsestandardene skal gjennomføres som planlagt. Direktoratet for e-helse fraråder inntil videre bruk av Helsefaglig dialog på grunn av utsettelsen.

Verifikasjon av støtte for mottak av Nye standarder for henvisning, Epikrise v1.2 og PLO v1.6
NHN gjennomfører i første kvartal 2021 en verifikasjon av støtte for mottak hos leverandører og virksomheter for å sikre en trygg overgang. Informasjon om verifikasjonen vil fortløpende bli publisert på https://www.nhn.no/innfoering-av-e-helsestandarder/verifikasjonsperiode/. Vi ber leverandører og virksomheter ta kontakt med oss på digitalsamhandling@nhn.no ved spørsmål.