Gå til hovedinnhold

Aktuelt om innføringene

Direktoratet for e-helse har i samråd med Norsk Helsenett besluttet at planene for koordinert innføring i 2020 skal endres. Dette gjelder følgende standarder: Henvisning ny tilstand, Status på henvisning, Viderehenvisning og Epikrise v1.2.

1.oktober 2020

Frist for at leverandør skal ha meldingene på riktig versjon av standardene ferdig utviklet, testet og godkjent samt tilgjengelig for virksomhet.

1.januar 2021

Virksomhet skal være klar for mottak av meldingene på riktig versjon av standardene, men ikke ta meldingene i bruk. Norsk Helsenett vil bruke perioden frem til 1.april til å verifisere slik at virksomhetene skal være trygg på at alle kan motta.

1.april 2021

Virksomhet kan starte med å sende meldingene på riktig versjon av standardene.

1.juli 2021

Siste frist for virksomhet til å sende meldingene på riktig versjon av standardene.
Eldre versjoner av henvisning og epikrise skal ikke sendes etter denne dato.

Les mer om innføring av standarder på e-helse sine nettsider.