Gå til hovedinnhold

Innføring av e-helsestandarder

I henhold til nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder har Norsk Helsenett ansvaret for å koordinere nasjonale innføringer innenfor elektronisk meldingsutveksling på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Innføringene krever samtidighet i Helse- og omsorgssektoren, og på disse sidene vil du finne viktig informasjon om pågående aktiviteter.

For informasjon om standardene se ehelse.no.

Viktige datoer

2020
01.07.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta Henvisning ny tilstand, Status på henvisning og Epikrise v1.2

01.10.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta Viderehenvisning.

31.12.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta PLO-meldinger v1.6.

31.12.2020

Frist for innføring av Nye standarder for henvisning og Epikrise v1.2

01.07.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende PLO-meldinger v1.6.

01.07.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6

31.12.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6