Gå til hovedinnhold

Informasjonsmøter i Finnmark

Stamnettet er tilgjengelig for alle i Helse Finnmark, kommunale helsetjenester og private helseaktører. Vi inviterer til informasjonsmøter i Kirkenes og Alta sammen lokale samarbeidspartnere og nettleverandører.

Helse- og omsorgssektoren må ha tilgang til kritiske tjenester i Helsenettet 24/7/365. Norsk Helsnett (NHN) har fått i oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet å bygge ut et eget stamnett som sikrer sektoren dette. Nå bygges stamnettet ut i helseregionene, slik at at sikkerhet, kapasitet og kvalitet tilfredsstiller behovene til Helse-Norge.

 Økt bruk av velferdsteknologi, video til klinisk bruk og systemer som understøtter målet om én innbygger– én journal, krever god kapasitet i nettet. I dag har et stort antall av våre kunder linjer som ikke vil kunne bære de fremtidige tjenestene i Helsenettet, og det er nødvendig å flytte datatrafikken over på linjer som har tilstrekkelig kapasitet.

Stamnettet er tilgjengelig for alle i Helse Finnmark, kommunale helsetjenester og private helseaktører i regionen. Hvilke muligheter og fordeler gir stamnettet deg og din virksomhet?

Vi inviterer til informasjonsmøter og lunsj sammen lokale samarbeidspartnere og nettleverandører.

Kirkenes 7. februar, Scandic Kirkenes klokken 12.

Alta 14. februar, Scandic Alta klokken 12.

Klikk her for påmelding.