Gå til hovedinnhold

I min bedrift er det kun hele styret som samlet har signaturrett, hvordan løses dette?

- Hver person i styret må da akseptere for bedriften, hver for seg.