Gå til hovedinnhold

I en eventuell revisjon/gjennomgang av veilederne, hvordan vil sektoren bli involvert?

Det er avgjørende å lytte til sektorens innspill, ønsker og behov, og vi vil involvere relevante parter i prosessen. Dette inkluderer eksempelvis tidlig deltakelse i innspill- og høringsrunder, og ellers høy grad av delaktighet der dette er aktuelt.