Gå til hovedinnhold

Hvorfor finnes det ikke en automatisk integrasjon eller oppslag mot helsepersonellregisteret som kan foregå fra internett, uten å være tilkoblet Helsenettet?

Basert på en helhetlig vurdering av risiko er det i dag kun mulig å få tilgang til Grunndataplattformen via Helsenettet. Innspill og behov fra sektoren  må håndteres og ses i sammenheng med hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre for å oppnå akseptabel risiko.