Gå til hovedinnhold

Hvorfor er det viktig at vi ikke bruker samme tjenestekontoen på flere fagsystem/installasjoner?

Dersom det skulle skje noe med kontoen som benyttes flere steder, vil ingen av fagystemene få tilgang til registrene på Grunndata. Det betyr at all elektronisk samhandling vil stoppe opp inntil problemet er rettet. I tillegg kan det være problemer med kontoen som gjør at vi i Norsk Helsenett må stenge den midlertidig. Dette vil da også føre til at mange flere enn nødvendig mister tilgangen til registrene.