Gå til hovedinnhold

Hvordan skaper HelseID tillit i digital samhandling?

Disse spørsmålene kan ingen enkeltaktører som forvalter og vurderer tilgang til helseopplysninger i den digitale samhandlingen mellom virksomheter, svare på alene. Informasjon må derfor utveksles mellom aktørene på en måte som gjør at mottakeren av informasjon kan stole på at den er ekte og presis.

HelseID bidrar til å belyse flere av spørsmålene nevnt over, og slik at aktørene som samhandler kan stole på informasjonen de mottar. Konkret gjør HelseID dette ved: