Gå til hovedinnhold

Hvordan oppretter jeg en ny personlig bruker? Og hvordan får jeg de nødvendige rettighetene jeg trenger?

Alle som skal ha nye personlige kontoer oppretter disse selv ved å gå inn på register.nhn.no, velg «Opprett ny bruker» og følg stegene. Nyopprettet personkonto vil kun få lesetilgang til Grunndata. Tilganger ut over dette må bestilles pr e-post til kundesenter@nhn.no. Disse tilgangene kan med fordel samles i én bestilling til kundesenteret hvis det er flere fra samme virksomhet som ønsker utvidede tilganger. Bestillingen må komme fra person med prokura/signaturrett for virksomheten.