Gå til hovedinnhold

Hvordan kommer vi som helsevirksomhet i gang med HelseID?

For å ta i bruk HelseID, må helsevirksomheten typisk gå i dialog med egen systemleverandør av elektronisk pasientjournal (EPJ). HelseID jobber tett med systemleverandører for å sikre kompatibilitet med våre tjenester. Det er opp til den enkelte systemleverandør hvordan de ruller ut støtte for HelseID (og tilhørende e-helsetjenester som krever/støtter HelseID).

Les mer om hvordan komme i gang med HelseID her: https://nhn.no/helseid/kom-i-gang-med-helseid/