Gå til hovedinnhold

Hvordan kommer jeg som helsepersonell i gang med HelseID?

Helsepersonell trenger ikke å foreta seg noe spesielt for å ta i bruk tjenesten, utover å ha tilgang på en elektronisk identitet (eID) utstedt av en identitetstilbyder som HelseID støtter. Slik eID kan være fremskaffet privat eller via arbeidsgiver.

For å få tilgang til nasjonale e-helsetjenester kreves typisk en eID som kan autentiseres på høyeste sikkerhetsnivå, som for tiden kun utstedes av BankID, BuyPass og Commfides. Dette kan for helsevirksomheter medføre behov for å inngå avtale med en identitetstilbyder om eID-tjenester. I tillegg må helsevirksomheter be sine systemleverandører om å integrere støtte for HelseID og aktuelle e-helsetjenester i fagsystemer.