Gå til hovedinnhold

Hvordan integrerer man teknisk med HelseID?

Hvordan man integrerer ulike systemer med HelseID, avhenger av hva slags type integrasjon det er snakk om. For de aller fleste helsevirksomheter er behovet å bruke HelseID for pålogging til nasjonale eller andre virksomheters e-helsetjenester/helseopplysninger, slik som f.eks. kjernejournal. I den sammenhengen er det primært helsevirksomhetenes systemleverandører som trenger å forholde seg til hvordan man teknisk integrerer med HelseID. Helsevirksomheter må sørge for å engasjere sine systemleverandører i dette arbeidet.

Det er nødvendig at utviklingsteam som skal jobbe med HelseID-integrasjon har kunnskap om protokollene OpenID Connect og OAuth 2.0. Et godt sted å starte er å her nhn.no/helseid/veiledning

I tillegg finnes det mer inngående teknisk dokumentasjon om tjenesten på:

Ta kontakt med oss på kundesenter@nhn.no hvis du har spørsmål eller se forøvrig vår kom-i-gang-side for hvordan å starte en integrasjonsprosess.