Gå til hovedinnhold

Hvilke identitetstilbydere støtter HelseID?

HelseID tilbyr per i dag bruk av Commfides, BuyPass og BankID. Disse tilbyr autentisering på høyeste sikkerhetsnivå, noe som er viktig for tilgang til helseopplysninger og nye e-helsetjenester. ID-porten og identitetstilbydere formidlet via denne tjenesten er også tilgjengelig i HelseID, inkludert nevnte BankID.

Det jobbes for tiden med å introdusere sektorinterne identitetstilbydere, slik som de regionale helseforetakenes egne identitetsløsninger. Helse Midt sin løsning er allerede i produksjon, og vi har dialog med Helse Sør-Øst om deres løsning. Merk at sektorinterne identitetsløsninger normalt ikke anses å være på høyeste sikkerhetsnivå, som ofte er påkrevd av tjenestetilbydere for tilgang til helseopplysninger.

Vi forventer en økning av sektorinterne identitetstilbydere i HelseID i fremtiden, da dette både er effektivt og ressursbesparende for den enkelte helsevirksomhet og sektoren som helhet. Foreløpig er det imidlertid enkelte tekniske og juridiske utfordringer som må løses (f.eks. tilpasning til eIDAS-regelverket), før dette vil kunne få stor utbredelse.