Gå til hovedinnhold

Hvilke gevinster får helsevirksomheter av å benytte HelseID?

HelseID gjør det enklere for helsevirksomheter å samhandle digitalt. Dette gir bedre tilgang til helseopplysninger, som igjen øker kvaliteten i helsetjenesten og pasientsikkerheten. Dette skjer blant annet ved at:

- standardisering og forenkling av hva som skal til for å oppnå tilstrekkelig tillit mellom aktørene som ønsker å utveksle informasjon.

- å berike autentiseringsinformasjonen som brukes i tilgangsstyring.