Gå til hovedinnhold

Hvilke gevinster får helsepersonell av å benytte HelseID?

HelseID muliggjør* en enklere og bedre brukeropplevelse for helsepersonell i form av engangspålogging mellom systemer og gjenbruk av innloggingsdetaljer på tvers av systemer og virksomheter. Dette bidrar til både bedre ressursutnyttelse og pasientsikkerhet, ved at helsepersonell kan bruke mer tid på pasientbehandling og mindre tid på innlogging til systemer. Dette bidrar til at Helsepersonell får tilgang til riktig informasjon til rett tid, som er et viktig helsepolitisk mål.

* Forutsetter tekniske integrasjoner, primært hos helsevirksomheter og i fagsystemer.