Gå til hovedinnhold

Hvilke åpninger må gjøres på min lokale brannmur for at videokonferanseutstyret skal fungere optimalt?

Virksomheten din kan ha brannmur som blokkerer trafikken fra videokonferanseutstyret. Da kan du oppleve tekniske problemer som for eksempel at

Her er informasjon om nødvendige brannmuråpninger som IT-avdelingen/IT-tekniker i virksomheten din trenger:

Oversikt over nødvendige brannmuråpninger.
Porter IP-adresser (Helsenettet)

Vi har ett krav om at porten 0-65535 er åpen og stengt for alt annet.

10.145.128.0/17

Vi anbefaler en båndbredde på 10 MB/s for å gjennomføre et stabilt videomøte.