Gå til hovedinnhold

Hvilke åpninger må gjøres på min lokale brannmur for at join.nhn.no skal fungere optimalt?

Virksomheten din kan ha brannmur som blokkerer trafikken fra join.nhn.no. Da kan du oppleve tekniske problemer som for eksempel at

Her er informasjon om nødvendige brannmuråpninger som IT-avdelingen/IT-tekniker i virksomheten din trenger:

Oversikt over nødvendige brannmuråpninger.
Porter IP-adresser (Helsenettet) IP-adresser (internett)
TCP 80
TCP 443
UDP 1719
TCP 1720
TCP 5060
UDP 5060
TCP 5061
TCP/UDP 40000–49999
UDP 50000-54999
91.186.92.28
91.186.92.29
91.186.92.30
91.186.92.31
91.186.92.32
83.118.128.0/28

83.118.185.0/27
83.118.188.228
83.118.188.229
83.118.188.230
83.118.188.231
83.118.188.232
83.118.188.233
83.118.188.234

Vi anbefaler en båndbredde på 10 MB/s for å gjennomføre et stabilt videomøte.