Gå til hovedinnhold

Hvilke åpninger må gjøres på min lokale brannmur for at Cisco Meeting App skal fungere optimalt?

Virksomheten din kan ha brannmur som blokkerer trafikken fra Cisco Meeting App. Da kan du oppleve tekniske problemer som for eksempel at

Her er informasjon om nødvendige brannmuråpninger som IT-avdelingen/IT-tekniker i virksomheten din trenger:

Oversikt over nødvendige brannmuråpninger.
Porter IP-adresser (internett)

80 outgoing TCP
443 outgoing TCP
5222 outgoing TCP
3478 outgoing UDP
50,000 -51,000 outgoing UDP

83.118.185.6

Vi anbefaler en båndbredde på 10 MB/s for å gjennomføre et stabilt videomøte.