Gå til hovedinnhold

Hvem er med i denne første utprøvingen?

Oslo universitetssykehus er den første virksomheten som tilgjengeliggjør journaldokumenter til et begrenset antall helsepersonell som er ansatt hos følgende behandlingssteder:

Nærmere årsskiftet vil helseforetakene i Helse Nord, nærmere bestemt Finnmarksykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, dele dokumenter med utvalgt helsepersonell hos følgende behandlingssteder: