Gå til hovedinnhold

Hva skjer når jeg overfører min eksisterende bruker til HelseID-innlogging?

Ved å gjøre dette så overfører du dagens bruker, til en ny personlig bruker med HelseID-innlogging, og beholder tilsvarende tilganger/rettigheter som du har i dag. Ved tilfeller der dagens brukerkonto brukes både til pålogging manuelt på register.nhn.no og i tillegg er satt opp i fagsystem (tjenestekonto), vil disse integrasjonene med fagsystem fortsatt fungere som tidligere ved hjelp av brukernavn og passord.

Merk: Det er kun èn person som kan velge å overføre eksisterende brukerkonto til ny personlig konto. Dersom det i dag er flere som benytter samme brukernavn og passord til å logge på register.nhn.no, må de resterende opprette sine egne personlige brukere. Se her for veiledning.