Gå til hovedinnhold

Hva er startsiden for MRS-registre?

MRS-portalen https://mrs.nhn.no er anbefalt startside. Den inneholder korrekte linker til alle MRS-registre. (Helseregister.no brukes bare for å opprette bruker, endre bruker eller passord og søke om tilgang.)