Gå til hovedinnhold

Hva er HelseID?

HelseID er en tjeneste tilgjengelig i Helsenettet og på internett. Norsk Helsenett drifter HelseID og tjenesten er forbeholdt virksomheter som er medlemmer av Helsenettet og deres ansatte. Tjenesten gir økt tillit til at informasjonssikkerheten ivaretas når virksomheter og ansatte i helsesektoren samhandler digitalt. HelseID bidrar på denne måten til at helseopplysninger kan deles på en sikker og enkel måte.

Helse ID tilbyr funksjonalitet for pålogging (autentisering av identitet for helsepersonell, systemer og virksomheter) og sikring av tjenestetilbyderes API-er (autorisering av teknisk tilgang). Denne funksjonaliteten kan brukes som en viktig del av tilgangsstyring og -kontroll hos de ulike virksomhetene i sektoren.