Gå til hovedinnhold

Hva er forskjellen BankID og HelseID?

BankID er en identitetstilbyder som tilbyr én måte å autentisere en bruker på. HelseID tilbyr autentisering av brukere via flere ulike identitetstilbydere, slik at sluttbrukeren selv kan velge om de vil benytte CommfidesBuypassBankID, eller en annen identitetstilbyder. Dette er essensielt for mange av tjenestene som går på tvers av helsesektoren, hvor helsesektoren bruker ulike identitetstilbydere. 

HelseID legger også til rette for å autentisere fagsystemer/tjenester (maskin til maskin) og virksomheter. Per i dag så har man virksomhetssertifikater. Dette er ikke godt nok for å føre logger om hvem som har hatt tilgang til ulike tjenester, da virksomhetssertifikater ikke spesifiserer godt nok hvilken virksomhet som har benyttet seg av tjenesten.