Gå til hovedinnhold

Hva er forskjellen BankID og HelseID?

BankID er en identitetstilbyder som tilbyr en måte å autentisere en bruker på, og som utsteder sin egen eID (elektronisk ID). HelseID tilbyr ingen egen eID, men tilbyr autentisering av brukere via flere ulike identitetstilbydere. Slik kan helsepersonell (evt. helsevirksomheter) selv velge om de vil benytte BankID, eller en annen identetitetstilbyder/eID som HelseID støtter.

Støtte for ulike identitetstilbydere, og ikke bare BankID for eksempel, er en viktig egenskap ved HelseID, da ulike e-helsetjenester og helsevirksomheter støtter eller foretrekker bruk av ulike eID-er.