Gå til hovedinnhold

Hva er felles hjelpenummer?

​​​Helsevesenet har behov for unikt å identifisere pasienter som ikke har et kjent fødselsnummer.

Norsk Helsenett SF har blitt bedt om å utvikle og forvalte et nytt konsept for hjelpenummer. Et slikt hjelpenummer er ellevesifret med to kontrollsiffer, som i ordinære fødselsnummer, men med første siffer 8 eller 9. De resterende sifrene skal være et tilfeldig valgt nummer, og er ikke meningsbærende.

Eksempler på pasienter som vil bli tildelt FH-nummer er nyfødte, turister og andre med midlertidig opphold samt til pasienter som ikke kan gjøre rede for seg fordi de er bevisstløse eller på grunn av språkproblem.

Fordeler ved å ta i bruk Personregister og Felles hjelpenummer:

 

Les mer om felles hjelpenummer (Wikipedia)