Gå til hovedinnhold

Hva er en tredjepartsleverandør?

En tredjepartsleverandør er en aktør som har avtale om å tilby nyttige og relevante tjenester til medlemmene i Helsenettet. Tredjepartsleverandørene leverer tjenester i tillegg til de Norsk Helsenett selv leverer. Driftsleverandører og leverandører av journalsystem er eksempler på tredjepartsleverandører.