Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Vi kan hjelpe deg

Følg med på driftsmeldinger, se under hjelpetema eller ta kontakt med oss direkte om du trenger hjelp. Vi er på vakt døgnet rundt, og svarer deg så raskt vi kan.

Fra 1.januar har Norsk Helsenett formelt etablert et administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen. Tjenestesenteret har ansvaret for sentrale funksjoner innen anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning.

Tjenestesenter for
helseforvaltningen*

* Tjenester for Bioteknologirådet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helseøkonomiforvaltningen, Helsedirektoratet, Helseklage, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning, Pasient- og brukerombudet, Statens legemiddelverk og Statens strålevern

Hjelp og brukerstøtte – alltid tilgjengelig 24/7 Telefon: 02017 E-post: kundesenter@nhn.no
Driftsmeldinger