Gå til hovedinnhold

Herlof Nilssen ny styreleder i Norsk Helsenett

Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, ble i foretaksmøte den 20. juni oppnevnt til ny styreleder i Norsk Helsenett.

Nilsen har de siste seks årene vært i styret, og var i forrige periode nestleder. Han er også styreleder i Nasjonalt E-helsestyre, Helse Vest IKT og Spekter, og styremedlem i Avinor. Nilssen ser fram til å gå på som styreleder for Norsk Helsenett, og mener selskapet er godt rigget for å ta på seg nye store oppgaver.
-Vi leverer solid og sikker infrastruktur og ulike nasjonale løsninger i dag. Fra 1. januar 2020 overføres store oppgaver knyttet til de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett, sammen med vel 200 ansatte, sier Nilssen.

Nylig ble Johan Ronæs ansatt som ny administrerende direktør, etter Håkon Grimstad. Ronæs kommer fra Skatteetaten, hvor han de siste fire årene har vært direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS). Han starter 20.august.

-En viktig oppgave fremover blir å utvikle selskapet videre til å kunne fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør innen IKT for helsesektoren. Ronæs har omfattende erfaring fra tilsvarende omstilling i andre sektorer, sier Nilssen.
I foretaksmøte ble Norsk Helsenett bedt om å forberede seg på å ta imot de nye oppgavene og tilhørende ansatte som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen. 

-Vi samarbeider godt med Direktoratet for e-helse, for å sørge for godt mottak av nye ansatte og sikre at vi kan levere fra 1. januar, sier Nilssen.

Valg av styremedlemmer

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som eier Norsk Helsenett, og her er det nye styret:

Herlof Nilssen, styreleder
Kristin Weidemann Wieland, nestleder (ny)
Cathrine M. Lofthus, styremedlem
Kjartan Olafsson, styremedlem
Roar Olsen, styremedlem (ny)
Sindre Solem, ansattvalgt
Håkon Johan Hansen, ansattvalgt
Therese Nyvold, ansattvalgt
 
Toril Bariusdotter Ressem ble i foretaksmøtet takket for innsatsen som styreleder de siste årene av helseminister Bent Høie.

Her kan du lese protokoll og vedtektene.