Gå til hovedinnhold

Helsetjenestenes stamnett ferdig i helseregionene

Norsk Helsenett og Broadnet ferdigstilte den regionale delen av stamnettet i 2018. Det betyr at Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest er koblet til det nasjonale nettet for datatrafikk og samhandling i helse- og omsorgssektoren. Nå starter arbeidet med å få også Helse Sør-Øst over på et av Norges mest robuste nett.

Fibernett

Alle samband på plass

Norsk Helsenett (NHN) har i samarbeid med Broadnet bygget ut stamnettet for helse- og omsorgssektoren. Nettet er svært sikkert, og bygget med det som kalles trippelredundans. Det sørger for at brukerne har tilgang til tjenestene selv når flere forbindelser er nede samtidig.

– Den regionale utvidelsen sikrer helseregionene og sykehusene tilgang til kritiske tjenester 24/7 med hundre prosent opplevd oppetid. Målet er altså at nettet aldri skal gå ned, sier administrerende direktør for NHN Håkon Grimstad.

I løpet av fjoråret leverte NHN det som var igjen av samband til Helse Midt-Norge. Alle sykehusene i helseregionen er nå på stamnettet. Unntaket er Røros sykehus, der omleggingen av datatrafikken er nært forestående.

I 2018 bygget vi også ferdig nettet i Helse Vest. Nå er også denne delen at stamnettet satt i drift. Helse Vest IKT gjennomfører i januar og februar tester før trafikken blir lagt over. Helse Nord var den første regionen som ble fullført og har vært på stamnett siden april.

– Vi er glade og stolte over å være med på utbyggingen. Dette er et unikt prosjekt i Norge når det gjelder å skape infrastruktur. Nettet er ekstremt stabilt og robust, sier administrerende direktør Martin Lippert i Broadnet.

Stamnett til Helse Sør-Øst

Så langt har ikke Helse Sør-Øst vært en del av utbyggingen av stamnettet, men nå har arbeidet startet med å designe nett også for denne helseregionen. Dette er etablert som et eget prosjekt i NHN. Å lage overordnet design for denne helseregionen er et samarbeid mellom NHN, Broadnet og Sykehuspartner.

Nettet bygger på samme design som for Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest, men blir tilpasset behovene til Helse Sør-Øst.

Nettet som ikke går ned

Fordelen med å være tilkoblet stamnettet, ble tydelig i slutten av november i fjor. To kabelbrudd i Finnmark på samme tid førte til at store deler av fylket var uten nettdekning og bredbånd. Enkelte steder var også nødnettet nede.

Men for helse- og omsorgstjenestene i det berørte området lyste stamnettet, og Helsenettet fungert. Akkurat som planlagt.