Gå til hovedinnhold

Helsenorge berørt av feilsituasjonen i ID-porten torsdag 1.oktober

Torsdag 1. oktober mellom klokken 22:01 og 23:11 var det i korte tidsrom en feil i ID-porten som gjorde at enkelte som logget inn på en offentlig tjeneste, ble logget inn som en annen person.

ID-porten er en løsning som brukes til innlogging på en rekke offentlige tjenester, som for eksempel helsenorge.no - som Norsk helsenett har ansvaret for.

Digitaliseringsdirektoratet rettet feilen etter kort tid. Du kan lese mer på direktoratets nettsider: https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/paloggingsfeil-i-id-porten/1977

Vi kontakter de som kan være berørt

Vi kartlegger nå eventuelle konsekvenser av feilen og er allerede i gang med å kontakte alle brukere med registrert aktivitet på Helsenorge i tidsrommet det er snakk om. Dette er brukere som dermed kan være berørt av feilen. Vi har sendt en tekstmelding hvor vi opplyser om at vi kommer til å ta kontakt på telefon med mer informasjon. Vi ringer fra 23 32 70 00. Brukere som ønsker å ta kontakt med oss før de hører fra oss kan ringe samme nummer i dag søndag 4. september mellom kl. 15.00 og 20.00, og mellom kl. 08.00 og 15.30 fra førstkommende mandag.