Gå til hovedinnhold

Video

Video i Helsenettet er enkelt, effektivt og besparende. Med denne løsningen kan du delta i møter og undervisning ved hjelp av lyd og bilde. Løsningen er godkjent for klinisk bruk som f.eks. konsultasjoner med pasienter.

Om tjenesten

Anskaffelser av videokonferanseutstyr

I NHN jobber vi nå med å videreutvikle videotjenesten. Dette omfatter også anskaffelser av ny rammeavtale for endepunktutstyr og ny avtale for kjernekomponenter i videokonferanseløsningen.

Den løpende avtalen for kjernekomponenter vi har med Atea, forlenges med ett år. Rammeavtalen for endepunktutstyr utløper 30.11.2019. Vi jobber nå med å få på plass en ny rammeavtale, og tar sikte på at den trer i kraft fra årsskiftet.

Dersom du har spørsmål eller innspill, ta kontakt med kunde- og driftssenteret på kundesenter@nhn.no eller kundestøtte for helseforvaltningen.

Videokonferanse i Helsenettet er et effektivt kommunikasjonsmiddel med god kvalitet på lyd og bilde.

Norsk Helsenett tilbyr en videoløsning i nettleseren. For å komme i gang skriver du join.nhn.no i adressefeltet. Du kan bruke PC, nettbrett eller smarttelefon. Vi anbefaler at du benytter nettleseren Google Chrome, eventuelt Safari hvis du har en Mac, iPhone eller iPad. Fra join.nhn.no kan du kommunisere med videokonferanseutstyr, møterom, skrivebordet eller auditoriet. Det er ikke mulig å ringe til join.nhn.no, mange velger derfor å møtes i et virtuelt møterom.

Videotjenesten fra Norsk Helsenett:

  • gir enklere tilgang til spesialister, også i akutte situasjoner;
  • gjør det lettere å finne tid til møter, konsultasjoner m.m;
  • reduserer reisekostnader og ventetid;
  • forenkler undervisning;
  • fører til et mer effektivt helsevesen.

Eksempelvis får man enklere tilgang til spesialister, tolker og tverrfaglige grupper, noe som kan føre til raskere beslutninger og kortere ventetid for pasienten.

I akutte situasjoner kan helsepersonell gi livreddende hjelp via videokonferanse. Pasienter kan følges opp i eget hjem eller ved institusjon, selv om spesialisten er på en annen kant av landet.

Videokonferanse er et effektiv verktøy ved undervisning eller annen kompetanseheving av helsepersonell, pasienter eller pårørende.

Norsk Helsenett tilbyr en sikker mulighet for virtuelle møterom (flerpartskonferanse) der man også kan delta på telefon.

Forutsetninger

Virksomheten din bør ha en person som er studioansvarlig for de studio/møterom som knyttes til Helsenettet. Vedkommende er ansvarlig for lokalt oppsett og administrasjon av flerpartskonferanser fra egne studio samt brukerstøtte med eventuell feilsøking på egne enheter.

Assistanse til brukerstøtte og konferansebooking bestiller du hos Norsk Helsenetts kundesenter.

Målgruppe

Aktører i Helsenettet som ønsker å kommunisere ved hjelp av lyd og bilde i møter, undervisning, behandling m.m.

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Bestilling

Ta kontakt med Norsk Helsenetts kunde- og driftssenter. Dersom du skal endre eller avvikle tjenesten, må du opplyse om navn, IP-adresse eller kortnummer.

Pris

1020,– pr. måned for tilknytning av videoendepunkt.