Gå til hovedinnhold

Meldingsvalidator

Meldingsvalidator er et verktøy for myndigheter og aktører i helsesektoren som skal kartlegge nåsituasjonen, dokumentere utvikling og avdekke behovet for målrettede tiltak for enhetlig meldingsutveksling.

Om tjenesten

Meldingsvalidator skal bidra til at du som sender elektronisk pasientinformasjon, skal kunne stole på at informasjon kommer frem til riktig mottaker til riktig tid.

Som innlogget bruker vil du kunne se detaljert statistikk for egen virksomhet eller de virksomheter du er gitt tilgang til. I tillegg vil du kunne se overordnet statistikk for hele landet, filtrert etter region, virksomhet og/eller meldingstype.

Med tilgang til detaljert statistikk kan man sette inn målrettede tiltak for å sikre enhetlig meldingsutveksling.

Testing av elektroniske meldinger skal ikke skje i produksjon, se vår løsning for Test og godkjenning. Slik testing gjør det mulig for deg å utveksle testmeldinger, slik at både konvolutt og fagmelding med testpasienter blir fullvalidert i henhold til krav satt av Direktoratet for e-helse, avdeling standardisering.

Eventuelle avvik vil kunne korrigeres direkte eller dokumenteres overfor IT avdeling/systemleverandør med detaljert informasjon om årsak til avviket.

Forutsetninger

For å kunne bruke meldingsvalidator må du ha tilgang til Helsenettet. Du må også være innlogget for å sende eller motta elektronisk meldinger og foreta fullvalidering for din virksomhet. All bruk av testpasienter skal skje i kontrollerte former, se oversikt over teastaktører under Test og godkjenning.

Du må også ha en bruker i Adresseregisteret som er knyttet til meldingsvalidatoren og virksomheten du skal ha tilgang til, alt beskrevet i brukerveiledningen.

Målgruppe

Alle virksomheter som ønsker å bidra til at sektoren får en enhetlig meldingsutveksling, vil ha nytte av tjenesten. IKT-avdelinger, KomUt-representanter, pilotaktører og andre driftsorganisasjoner kan overvåke egen trafikk og samtidig bistå systemleverandører med å dokumentere avvik, både når det gjelder systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ) og meldingstjener.

Vi hjelper deg

For henvendelser om Meldingsvalidator, ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.