Gå til hovedinnhold

Meldingsvalidator - Test og godkjenning

Norsk Helsenett skal som nasjonal test- og godkjenningsordning hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling. Våre samsvarstester dekker krav til bruk av standarder ved elektronisk samhandling. Kravene er blant annet beskrevet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent gjennom bruk av meldingsvalidator – test og godkjenning.

Om tjenesten

Tjenesten meldingsvalidator – test og godkjenning skal bidra til at virksomhetene benytter seg av godkjente systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ) i kombinasjon med meldingstjenere.

Tjenesten gir deg mulighet til å utføre både manuelle og automatiske tester, slik at du enkelt kan utføre nye tester ved endringer i versjoner av både EPJ-system og i standarder definert av Direktoratet for e-helse.

Godkjente tester publiseres på samsvar.nhn.no

Her vises en oversikt over EPJ-systemer som har fullført samsvarstesting og hvilke meldingstyper de er godkjent for. Kun godkjente samsvarstester publiseres. Påbegynte eller underkjente samsvarstester vil kun være tilgjengelig for innlogget systemleverandør.

Forutsetninger

For å starte samsvarstester på meldingsvalidator – test og godkjenning må du ha registret virksomhet og tilknyttet bruker i Test Adresseregisteret, alt beskrevet i brukerveiledningen.

Test- og godkjenningsordningen sender ikke meldinger over Helsenettet, så adresser for elektronisk meldingsutveksling, EDI-adresser, tilknyttet @edi.nhn.no vil ikke fungere.

Målgruppe

Alle leverandører av EPJ- løsninger for elektroniske meldinger over Helsenettet vil kunne bruke test- og godkjenningsordningen.

I tillegg vil IKT-avdelinger ha behov for å få sine systemer godkjent, i tillegg til leverandører av meldingstjenere.

Alle virksomheter som har test-installasjoner som ikke er tilkoblet Helsenettet, vil også kunne bruke meldingsvalidator – test og godkjenning som et verktøy for testing av elektroniske meldinger, på samme måte som for fullvalidering i meldingsvalidering på Helsenettet.

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.

Statusoversikt tidligere godkjenninger

En oversikt over godkjente samsvarstester finnes på https://samsvar.nhn.no/godkjenninger/alle og har en gyldighet på 2 år.

Under finnes utgåtte samsvarstester for standarder angitt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten: