Gå til hovedinnhold

Internettilgang fra Helsenettet

Få tilgang til internett fra samme datamaskin som du når pasientjournaler fra. Tekniske løsninger sørger for å beskytte maskinen din mot ulike sikkerhetstrusler, slik at du kan være på internett sikkert og lovlig.

Om tjenesten

Ved å ha tilgang til internett fra Helsenettet slipper du å ha forskjellige datamaskiner til ulike formål. Du kan være på internett fra den samme datamaskinen som du når pasientjournalene fra. Datatrafikken sendes via en mellomtjener (proxy) hos Norsk Helsenett, som skaper et skille mellom datamaskinen og internett. Dette sikrer datamaskinen din mot fiendtlig trafikk og kode.

Mellomtjeneren sperrer for en del program som ofte brukes for å gjennomføre angrep for internett og fjernsupportløsninger som ikke er i henhold til norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (normen).

Datatrafikken mot internett monitoreres av HelseCERT – helse- og omsorgssektorens kompetansesenter for informasjonssikkerhet, som driftes av Norsk Helsenett. HelseCERT kan se om klienten er utsatt for ondsinnet kode eller andre typer angrep. Dette og ordinær trafikkmonitorering sikrer hendelsesregistrering i henhold til kravene i normen.

Forutsetninger

For å få tilgang til internett via Norsk Helsenetts mellomtjener må du være tilknyttet Helsenettet.

Virksomheten må sørge for at tekniske tiltak som sikrer at internett er logisk adskilt fra pasientinformasjon og pasientopplysninger, er iverksatt.

Det er i tillegg nødvendig at virksomheten etablerer hendelsesregistrering for å sikre at bruken er i henhold til normen.

Målgruppe

Kommuner og andre helseaktører som fastleger, tannleger, fysioterapeuter mfl

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Risikovurdering

Før du kan koble seg til internett fra Helsenettet, må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering. Den skal dokumentere at løsningen er innenfor det som virksomheten definerer som akseptabel risiko. Norsk Helsenett har risikovurdert tjenesten, og denne kan benyttes som utgangspunkt for virksomhetens egne vurderinger. Vår risikovurdering tar for seg tjenestens tekniske aspekter. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Denne tjenesten er inkludert i tilknytning til Helsenettet.

Pris

Tilgang til internett fra Helsenettet er inkludert i medlemsavgiften