Gå til hovedinnhold

Hjemmekontor

Med vår hjemmekontorløsning når du PC-en på kontoret gjennom en kryptert forbindelse. Du kan dermed oppdatere pasientjournaler, se på røntgenbilder, sende henvisninger eller annet “papirarbeid” uten å måtte være fysisk på jobb.

Om tjenesten

Ny bruker? Følg brukerveiledning for PC og Mac, som du finner i høyremenyen, før du kontakter kundesentret. Veiledning knyttet til lokalt oppsett på PC/Mac gjøres kun kl 8-20 på hverdager.

 • Det er mulig å bruke videoløsninger samtidig med at du er oppkoblet på Norsk Helsenett sin hjemmekontortjeneste. Disse videoløsningene er det åpnet for: join.nhn.no, Confrere, Teams og Visiba Care. Her kan du lese mer om ulike videoløsninger.
 • Problemer med videoløsningene må adresseres til aktuell leverandør. Dersom tilkoblingen til videoløsningen ikke fungerer gjennom Norsk Helsenett sin hjemmekontortjeneste, ta kontakt med kundesenter@nhn.no.

Kom i gang med hjemmekontor - steg for steg

Bestill hjemmekontorløsning via digital løsning. Bestillingen kan kun gjøres av daglig leder eller annen person med signaturrett for virksomheten.

Mer informasjon om hjemmekontor 

Hjemmekontor fra Norsk Helsenett er en sikker forbindelse som sørger for at du kan koble deg til arbeidsplassens datamaskin hjemmefra. Forbindelsen til kontormaskinen er kryptert og i henhold til norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten (normen). Du identifiserer deg gjennom personlig sertifikat med tilhørende PIN-kode, brukernavn og passord.

 • Av sikkerhetshensyn loggfører vi alle forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen.
 • Løsningen støtter de fleste operativsystem. I høyre kolonne ligger oppdaterte lister over hvilke operativsystem som kan benyttes.
 • Du kan også skrive ut dokumenter på lokal skriver din med denne løsningen.

Hjemmekontor - ditt ansvar for sikkerheten

Brukers ansvar for sikkerheten ved bruk av Hjemmekontor er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet (Normen), og mer spesifikt i Faktaark 29 - Hjemmekontor.

Forutsetninger

Hjemmekontorløsningen er tilgjengelig for virksomheter tilknyttet Helsenettet.

Du trenger et PKI-smartkort (sertifikat) med sikkerhetsnivå “høyt”, levert av Buypass, for å kunne identifisere deg. Kortet bestiller du gjennom din journalleverandør, leverandør av kommunikasjonsløsning for meldingsutveksling eller direkte fra Buypass. Du trenger også programvaren Buypass Access Entreprise for å kunne koble deg på vår hjemmekontorløsning.

Normen krever at virksomheten du vil ha tilgang til har aktivt og oppdatert antivirusprogram og brannmur.

Flere krav til bruk av hjemmekontor:

 • Løsningen skal kun åpne for trafikk mot dedikert utstyr.
 • Data skal ikke lagres lokalt.
 • Operativsystem og programvare skal holdes oppdatert.
 • Kun autoriserte brukere skal benytte datamaskinen.
 • Datamaskinen skal ikke benyttes til privat bruk.
 • Arbeidsstedet der brukeren er ansatte, eks. kommunen, legekontoret e.l, skal stå som eier av datamaskinen.
 • Datamaskinen skal være underlagt arbeidsstedets sikkerhetsforskrifter.
 • Datamaskinen må ha kortleser siden tjenesten benytter PKI-sertifikat for innlogging.
 • PKI-smartkortet er personlig og skal ikke deles med andre.

Målgruppe

Løsningen er beregnet på fastleger, kommuner, fysioterapeuter mfl. For å få tilgang til tjenesten, må du være ansatt i virksomheten du vil ha tilgang til.

Vi hjelper deg

Har du problemer med å sette opp PC-en din mot vår hjemmekontorløsning?

 • Bruk veilederne for oppsett for Windows og MAC, som du finner i menyen til høyre
 • Ta kontakt med din lokale IT-leverandør
 • Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte oss

Risikovurdering

Før du kan ta i bruk hjemmekontor, må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Norsk Helsenett har risikovurdert tjenesten, og denne kan brukes som utgangspunkt for virksomhetens vurdering. Vår vurdering tar for seg de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Bestilling gjøres av daglig leder eller den som er oppført hos Norsk Helsenett som administrativ kontakt for virksomheten.

Pris

Bruk av hjemmekontorløsningen inngår som en del av medlemsavgiften.