Gå til hovedinnhold

Hjemmekontor

Nå kan du jobbe sikkert i Helsenettet mens du sitter hjemme. Med vår hjemmekontorløsning når du PC-en på kontoret gjennom en kryptert forbindelse. Du kan dermed oppdatere pasientjournaler, se på røntgenbilder, sende henvisninger eller annet “papirarbeid” uten å måtte være fysisk på jobb.

Om tjenesten

Hjemmekontor for helsenett-kunder

Er du ny bruker av vår hjemmekontorløsning? Følg brukerveiledning for PC og Mac, som du finner i høyremenyen, før du kontakter kundesentret. Veiledning knyttet til lokalt oppsett på PC/Mac gjøres kun kl 8-20 på hverdager.

Det er mulig å bruke videoløsninger samtidig med at du er oppkoblet på Norsk Helsenett sin hjemmekontortjeneste. Disse videoløsningene er det åpnet for: join.nhn.no, Confrere, Teams og Visiba Care.

Eventuelle problemer med de enkelte videoløsningene må adresseres til aktuell leverandør. Dersom tilkoblingen til videoløsningen ikke fungerer gjennom Norsk Helsenett sin hjemmekontortjeneste, ta kontakt med kundesenter@nhn.no.

Her kan du lese mer om ulike videoløsninger.

Kom i gang med hjemmekontor - steg for steg

 1. Bestill hjemmekontorløsning via digital løsning 
  Bestillingen kan kun gjøres av daglig leder eller annen person med signaturrett for virksomheten.
 2. Smartkort fra Buypass og smartkortleser
  Dersom du ikke har smartkort fra Buypass med nivå 4/PKI og smartkortleser, bestilles dette fra Buypass direkte. Du kan ikke bruke vanlig tippekort, da dette ikke har høyt nok sikkerhetsnivå. Bestill smartkort fra Buypass for ekspresslevering i forbindelse med koronakrisen. 
 3. Sjekkliste
  • Sjekkliste før du går videre med installasjon. 
 4. Installer nødvendig program på datamaskinen på jobb
  Installasjonsveiledning del 1 åpnes på datamaskinen din på jobb, følg anvisninger og installer installasjonsprogrammet. Husk å lagre filen med RDP-profil og send filen til e-post du har tilgjengelig hjemme, eller lagre den på minnepenn og ta med hjem.
 5. Installer nødvendig program på hjemme-PC med Windows eller macOS
  • Hjemme PC med Windows: Åpne installasjonsveiledning del 2 for hjemme-PC fra din pc på hjemmekontoret. Følg anvisninger og kjør installasjonsprogrammet. Husk også å lagre RDP-profil du har sendt hjem til deg selv på skrivebordet på din hjemme-PC.
  • Hjemme PC med macOS: Åpne Installasjonsveileder del 2 - Hjemme-Mac fra din Mac på hjemmekontoret og følg manuelt oppsett. Erfaringsmessig er det ofte utfordrende å installere løsningen på Mac, så vennligst følg det manuelle oppsettet nøye.
 6. Brukerveiledning for å benytte hjemmekontorløsningen

Koronasituasjonen medfører ekstra stor pågang til vårt kundesenter. Vi ber derfor nye brukere av vår hjemmekontorløsning om å følge installasjons- og brukerveiledninger, før kundesenteret kontaktes.

Mer informasjon om hjemmekontor 

Hjemmekontor fra Norsk Helsenett er en sikker forbindelse som sørger for at du kan koble deg til arbeidsplassens datamaskin hjemmefra. Forbindelsen til kontormaskinen er kryptert og i henhold til norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten (normen). Du identifiserer deg gjennom personlig sertifikat med tilhørende PIN-kode, brukernavn og passord.

Av sikkerhetshensyn loggfører vi alle forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen.

Løsningen støtter de fleste operativsystem. I høyre kolonne ligger oppdaterte lister over hvilke operativsystem som kan benyttes.

Du kan også skrive ut dokumenter på lokal skriver din med denne løsningen.

Forutsetninger

Hjemmekontorløsningen er tilgjengelig for virksomheter tilknyttet Helsenettet.

Du trenger et PKI-smartkort (sertifikat) med sikkerhetsnivå “høyt”, levert av Buypass, for å kunne identifisere deg. Kortet bestiller du gjennom din journalleverandør, leverandør av kommunikasjonsløsning for meldingsutveksling eller direkte fra Buypass. Du trenger også programvaren Buypass Access Entreprise for å kunne koble deg på vår hjemmekontorløsning.

Normen krever at virksomheten du vil ha tilgang til har aktivt og oppdatert antivirusprogram og brannmur.

Flere krav til bruk av hjemmekontor:

 • Løsningen skal kun åpne for trafikk mot dedikert utstyr.
 • Data skal ikke lagres lokalt.
 • Operativsystem og programvare skal holdes oppdatert.
 • Kun autoriserte brukere skal benytte datamaskinen.
 • Datamaskinen skal ikke benyttes til privat bruk.
 • Arbeidsstedet der brukeren er ansatte, eks. kommunen, legekontoret e.l, skal stå som eier av datamaskinen.
 • Datamaskinen skal være underlagt arbeidsstedets sikkerhetsforskrifter.
 • Datamaskinen må ha kortleser siden tjenesten benytter PKI-sertifikat for innlogging.
 • PKI-smartkortet er personlig og skal ikke deles med andre.

Målgruppe

Løsningen er beregnet på fastleger, kommuner, fysioterapeuter mfl. For å få tilgang til tjenesten, må du være ansatt i virksomheten du vil ha tilgang til.

Vi hjelper deg

Har du problemer med å sette opp PC-en din mot vår hjemmekontorløsning?

 • Bruk veilederne for oppsett for Windows og MAC, som du finner i menyen til høyre
 • Ta kontakt med din lokale IT-leverandør
 • Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte oss

Risikovurdering

Før du kan ta i bruk hjemmekontor, må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Norsk Helsenett har risikovurdert tjenesten, og denne kan brukes som utgangspunkt for virksomhetens vurdering. Vår vurdering tar for seg de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Bestilling gjøres av daglig leder eller den som er oppført hos Norsk Helsenett som administrativ kontakt for virksomheten.

Pris

Bruk av hjemmekontorløsningen inngår som en del av medlemsavgiften.

Hjemmekontor - ditt ansvar for sikkerheten

Brukers ansvar for sikkerheten ved bruk av Hjemmekontor er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet (Normen), og mer spesifikt i Faktaark 29 - Hjemmekontor.