Gå til hovedinnhold

Helseministeren har fått tjenestesenter-rapport

Statsråd Bent Høie fikk 30. mai overlevert rapporten om etablering av et sentralt tjenestesenter i Norsk Helsenett SF.

Regjeringen besluttet i vinter å etablere en konsernmodell for elleve etater underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk Helsenett (NHN) fikk ansvaret for å danne et sentralt senter som skal levere tjenester innen IKT drift, arkiv- og informasjonsforvaltning og anskaffelser. Utredning og rapport skulle gjennomføres og leveres innen 1. juni.

Målet med omorganiseringen er å effektivisere tjenestene og bidra til mer robuste fagmiljøer.

Rapporten beskriver hvordan vi mener oppgaven skal løses, hvilke funksjoner som skal overføres til NHN gjennom en virksomhetsoverdragelse, og hvilke funksjoner som skal videreføres i etatene.