Gå til hovedinnhold

Helseministeren åpner tjenestesenteret i NHN

Statsråd Bent Høie foretar den offisielle åpningen av tjenestesenteret i Norsk Helsenett den 26.januar. Åpningen skjer i NHNs lokaler i Monier-bygget på Skøyen i Oslo.

Oppdraget om å etablere tjenestesenter for alle underliggende etater under Helse- og omsorgsdepartementet ble gitt til Norsk Helsenett i ekstraordinært foretaksmøte den 22. juni 2016.

Norsk Helsenett skal levere tjenester innen anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient og brukerombudene. De ansatte som skal jobbe i tjenestesenteret kommer fra etatene, og overføres til Norsk Helsenett fra og med 1. januar. Det dreier seg om til sammen nesten 90 ansatte.

– Vi har brukt høsten til å legge grunnlaget for å kunne levere tjenester til etatene fra første dag, og til å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen på en god og trygg måte. Målet på sikt er at vi skal levere like gode eller bedre tjenester mer effektivt. Det har vi stor tro på at vi skal få til, og nå ser vi fram til å komme i gang på nyåret sammen med våre nye kollegaer, sier administrerende direktør Håkon Grimstad.