Gå til hovedinnhold

Scopes

Her finner du en oversikt over scopes som du kan bruke i HelseID

Navn Claims Beskrivelse
openid   OIDC standard scope - obligatorisk ved bruk av OIDC
profile name, family_name, given_name, middle_name OIDC standard scope
helseid://scopes/client/dcr   Dynamic client registration
helseid://scopes/hpr helseid://claims/hpr/hpr_number  
helseid://scopes/hpr/hpr_number helseid://claims/hpr/hpr_number
helseid://scopes/identity/pid helseid://claims/identity/pid
helseid://scopes/identity/pid_pseudonym helseid://claims/identity/pid_pseudonym
helseid://scopes/identity/security_level helseid://claims/identity/security_level
helseid://scopes/identity/network helseid://claims/identity/network