Gå til hovedinnhold

Dynamisk klientregistrering

Her finner du en beskrivelse av vårt API som kan brukes for å registrere klienter i HelseID

HelseID tilbyr et REST API for administrasjon av klienter og ressurser.

Klienter og API-ressurser er underordnet en konfigurasjonseier. En konfigurasjonseier opprettes per organisasjon, eller del av organisasjonen, og kan kun manipulere data for sine klienter og ressurser.

API-ressurs

En API-ressurs er et tjenestegrensesnitt som STS-en beskytter. I motsetning til identitetsressurser kan en API-ressurs være tilknyttet flere scopes. API-ressursen kan være konfigurert med en API secret, som videre er en forutsetning for å kunne bruke utstedt reference token mot Introspection-endepunktet.

API-ressurser kan være tilknyttet flere claims, som representeres i utstedte access tokens.

Input

Parameter Datatype Påkrevd Beskrivelse
api_respource_id string Kun ved oppdatering  
name string Ja Må være unikt
display_name string Nei For bruk i consent screen
description string Nei For bruk i consent screen
authorization_scopes scope[] Nei name, user_claims
secrets secret[] Nei Secrets for bruk mot introspection endpoint - type må være shared_secret eller x509_cert_base64. Expiration (UTC i format: “dd.MM.yyyy”) lik null betyr at hemmeligheten ikke utløper.

scope

{
 "name": "Min api-ressurs",
 "user_claims":
  [
   "helseid://claims/identity/security_level",
   "helseid://claims/identity/pid"
  ]
}

secret

{
 "type": "shared_secret",
 "value": "[long_random_string]",
 "expiration": "23.11.2099"
}

Output

Parameter Datatype Beskrivelse
api_respource_id string Generert id
name string  
display_name string  
description string  
authorization_scopes string[]  

Tildeling av autorization_scopes til eksterne klienter

Det er mulig å gi eksterne klienter tilgang til autorisasjons-scopes for API-ressurser. En ekstern klient er en klient som eies av en annen Configuration Owner enn den som eier API-ressursen.

Endepunktet for å registrere, endre og hente ut autorisasjons-scope satt på eksterne klienter er

https://{sts_adresse}/api/connect/externalScope/register

Endepunktet støtter POST, PUT og DELETE.

POST

Legg til et scope for en klient. Bruk følgende parametre i body.

{
 "external_client_id": "[client_id]",
 "scope": "[navn på scope, inkludert configuration owner prefix]"
}

Returnerer “true” ved suksess, “false” om noe feiler.

DELETE

Slett et eksternt scope.

{
 "external_client_id": "[client_id]",
 "scope": "[navn på scope, inkludert configuration owner prefix]"
}

Returnerer “true” ved suksess, “false” om noe feiler.

GET

Hent ut en liste med client_id for alle eksterne klienter som har blitt tildelt et scope. Merk at klienter under egen configuration owner med dette scopet ikke returneres.

?scope=[navn på scope, inkludert configuration owner prefix]

Det er ikke mulig:

 • å slette API-ressurser med scope som er tildelt eksterne klienter.
 • å fjerne scopes fra en apiressurs som er tildelt en eller fler eksterne klienter.

Klient

En klient er en applikasjon som kan forespørre tokens fra STS-en. De mest sentrale informasjonselementene for en klient er som følger:

 • En unik klientidentifikator
 • En hemmelighet, hvis nødvendig
 • Tillatte grant types
 • URL-er til hvilke nettleseren skal omdirigeres (tilbake) til etter å ha vært innom STS-en for inn- eller utlogging
 • Tillatte scopes

Input

client_id
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string Kun ved oppdatering   OIDC-standard
client_name
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string Ja   OIDC-standard - Må være unikt
redirect_uris
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
redirect_uris string Nei   OIDC-standard - Må være https
grant_types
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
grant_types string[] Ja   OIDC-standard - authorization_code, client_credentials, hybrid, implicit
absolute_refresh_token_lifetime
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
int Nei 2 592 000  
access_token_lifetime
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
int Nei 3600  
access_token_type
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string Nei jwt jwt, reference
allow_access_tokens_via_browser
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
boolean Nei false  
allow_refresh_token
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
boolean Nei false  
always_include_user_claims_in_identity_token
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
boolean Nei false  
always_send_client_claims
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
boolean Nei false  
authorization_code_lifetime
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
int Nei 300  
identity_provider_restrictions
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string[] Nei    
identity_token_lifetime
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
int Nei 300  
logout_uri
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string Hvis redirect-basert grant-type    
post_logout_redirect_uris
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string[] Nei    
refresh_token_expiration
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string Nei absolute absolute, sliding
refresh_token_usage
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string Nei one_time_only one_time_only, reuse
require_client_secret
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
boolean Nei false  
sliding_refresh_token_lifetime
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
int Nei 1 296 000  
client_claims
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
client_claim[] Nei    
allowed_scopes
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
string[] Nei   Tillatte scopes - globale eller definert under API Resources
secrets
Datatype Påkrevd Defaultverdi Beskrivelse
secrets secret[] Nei   Ved behov for å autentisere klienten mot STS-en - type må være shared_secret eller x509_cert_base64. Expiration (UTC i format: “dd.MM.yyyy”) lik null betyr at hemmeligheten ikke utløper.

client_claim

{
 "type": "org_no",
 "value": "123456789"
}

secret

{
 "type": "shared_secret",
 "value": "[long_random_string]",
 "expiration": null
}

Output

Parameter Datatype Beskrivelse
client_id string OIDC-standard - Generert id
client_name string OIDC-standard
redirect_uris string OIDC-standard
grant_types string[] OIDC-standard
absolute_refresh_token_lifetime int  
access_token_lifetime int  
access_token_type string  
allow_access_tokens_via_browser boolean  
allow_refresh_token boolean  
always_include_user_claims_in_identity_token boolean  
always_send_client_claims boolean  
authorization_code_lifetime int  
identity_provider_restrictions string[]  
identity_token_lifetime int  
logout_uri string  
post_logout_redirect_uris string[]  
refresh_token_expiration string  
refresh_token_usage string  
require_client_secret boolean  
sliding_refresh_token_lifetime int  
client_claims client_claim[]  
allowed_scopes string[]