Gå til hovedinnhold

Databehandlingsansvarlig

Norsk Helsenett SF (NHN) er databehandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i HelseID.

Hvilke personopplysninger behandles?

Ved innlogging til elektroniske tjenester med HelseID, loggføres fødselsnummer, tidspunkt for pålogging/videreformidling og hvilken tjeneste brukeren logget på. Dette oppbevares i en begrenset periode.

Både vellykkede og ikke vellykkede forsøk lagres.

For administratorer av HelseID lagres i tillegg informasjon om konfigurasjonsendringer på en slik måte at det er mulig å identifisere hvem som har gjort endringen og hva endringene er.

Ved behov for tekniske logger for feilsøking er det ikke behov for å identifisere brukeren, kun en unik identifikator – et pseudonym som ikke er reversibelt. Det loggføres ikke andre opplysninger som gjør det mulig å bakveis identifisere brukeren. Informasjon om sikkerhetsnivå, identitetstilbyder, hvilken maskin forespørselen kom fra o.l. hører hjemme i tekniske logger. Ved å sammenstille påloggingshistorikk og tekniske logger skal det være mulig å ettergå hendelser på et mer detaljert nivå. Det er derfor et krav at det benyttes tidsstempel i påloggingshistorikk og tekniske logger som gjør dette sammenstillbart.

Rett til innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven har brukeren rett på innsyn i personopplysninger som blir lagret.

Brukeren har også rett til informasjon om hvordan de behandles og oppbevares, samt hvordan feilaktige opplysninger kan rettes/slettes.

Det er bare fødselsnummer og en oversikt over din innloggingshistorikk som blir lagret. Innloggingshistorikken viser faktiske bruk av innlogging/videreformidling. Det er derfor begrensede muligheter for å rette opplysninger som er lagret.

Utlevering av personopplysninger til andre

Ved innlogging til en tjeneste, videreformidles brukerens fødselsnummer, hvis tjenesten har behov for det, og innloggingsinformasjon til den virksomheten eller etaten som er ansvarlig for tjenesten brukeren logger seg inn på.

Databehandlingsansvarlige hos identitetstilbydere

Det er de respektive identitetstilbydere som er databehandlingsansvarlig for personopplysninger som er nødvendig for å administrere sine innloggingsløsninger.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger:

24 20 00 00

Alltid tilgjengelig - 24/7 hele året