Gå til hovedinnhold

Automatisk valg av identitetstilbyder

Noen ganger ønsker du ikke at brukeren din skal kunne velge hvilken identitetstilbyder han vil logge seg inn hos, men framtvinge innlogging i en spesifikk identitetstilbyder.

Normalt vil HelseID presentere det som kalles en Home Realm Discovery for brukeren - dette er et skjermbilde som inneholder en liste over de tilgjengelige identitetstilbyderne i HelseID.

Men i noen tilfeller kan det hende at du ønsker å kreve at brukeren må logge seg inn hos en spesifikk identitetstilbyder. For eksempel kan det være nødvendig å kreve at brukerene alltid logger seg inn hos ID-Porten.

HelseID tilbyr en mekanisme som videresender deg automatisk til ønsket identitetstilbyder. Denne mekanismen innebærer at du må endre eller manipulere protokollmeldingen som brukes i autentiseringsforespørselen mot HelseID.

For å automatisk velge identitetstilbyder må du legge inn verdien "idp:navn_på_ønsket_idp" i parameteret acr_values i autentiseringsforespørselen.

HelseID tilbyr foreløpig én identitetstilbyder, men etter hvert vil vi tilby innlogging hos flere aktører i sektoren.

 • ID-Porten: acr_values="idp:idporten-oidc"

Implementasjon

Måten du påvirker protokollmeldingene avhenger av hvilket klientbibliotek eller mellomvare du bruker.

IdentityModel.OidcClient

var options = new OidcClientOptions()
      {
        Authority = "https://helseid-sts.test.nhn.no",
        ClientId = "min_client_id",
        RedirectUri = "min_redirect_uri",
        Scope = "openid",
        ClientSecret = "superhemmelig hemmelighet",        
      };
_client = new OidcClient(_options);
var state = await _client.PrepareLoginAsync(new {acr_values="idp:idporten-oidc"});

ASP.NET Core / Katana

For mellomvare som brukes i en serverapplikasjon kan man påvirke forespørselen ved å koble seg til autentiseringsflyten før den sendes til HelseID.

Mellomvaren tilbyr forskjellige events, og for å påvirke protokollmeldingen før den sendes til HelseID må man lage en funksjon for eventen som heter OnRedirectToIdentityProvider. I denne funksjonen kan man påvirke forskjellige parametre, blant annet acr_values som vi bruker for å angi ønsket identitetstilbyder.

Events = new OpenIdConnectEvents
{
  OnRedirectToIdentityProvider = redirectContext =>
  {
    redirectContext.ProtocolMessage.AcrValues = $"idp:idporten-oidc";
    
    return Task.CompletedTask;
  }
}

Eventene er definert i klassen OpenIdConnectOptions, og kan se slik ut:

var options = new OpenIdConnectOptions
{
  AuthenticationScheme = "oidc",
  SignInScheme = "Cookies",        

  Authority = "https://helseid-sts.test.nhn.no",
  RequireHttpsMetadata = false,

  ClientId = "min_client_id",
  ClientSecret = "min_hemmelige_hemmelighet",
  
  ResponseType = "code id_token",
  GetClaimsFromUserInfoEndpoint = true,
  
  SaveTokens = true,

  TokenValidationParameters = new Microsoft.IdentityModel.Tokens.TokenValidationParameters
  {
    NameClaimType = JwtClaimTypes.Name,
    RoleClaimType = JwtClaimTypes.Role,
  },

  Events = new OpenIdConnectEvents
  {
    OnRedirectToIdentityProvider = redirectContext =>
    {
      redirectContext.ProtocolMessage.AcrValues = $"idp:idporten-oidc";
      
      return Task.CompletedTask;
    }
  }
};