Gå til hovedinnhold

Kom i gang med HelseID

Det er enkelt å komme i gang med bruk av HelseID. Her finner du en beskrivelse av hva du må gjøre.

Tjenesteleverandør

Det er svært individuelt hvor lang prosessen er fra første dialog med ny tjenesteleverandør til ny tjeneste er i produksjon.

Behøver du tilgang til HelseIDs testmiljø kan du fylle ut Bestilling av konfigurasjon i testmiljø.

Kom i gang med HelseID for tjenesteleverandører

1. Bestillingsskjema og bruksvilkår

Tjenesteleverandør fyller inn bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet angir nødvendig informasjon som tjenesteleverandør må oppgi. I tillegg må bruksvilkår for HelseID aksepteres av tjenesteleverandør. Bruksvilkårene ligger som en del av bestillingsskjemaet.

2. Send bestillingsskjema til NHN Kundesenter

Utfylt og signert bestillingsskjema sendes til kundesenter@nhn.no.

3. Planlegg integrasjonen

Norsk Helsenett vil kontakte teknisk kontaktperson hos tjenesteleverandøren (ihht. opplysninger gitt av bestillingsskjemaet). I samarbeid skal Norsk Helsenett og tjenesteleverandøren etablere en plan som omfatter følgende punkter:

 • Tidsplan
 • Produksjonsplan
 • Beskrivelse av tjenesten (detaljer vil etterspørres fra Norsk Helsenett)
  • Konfigurasjonseier
  • Hvem er brukerne?
  • Hvilke(n) identitetstilbyder(e)
  • Sikkerhetsnivå
  • Teknologiplattform
  • Applikasjonsstruktur
 • Forventninger omkring volum og bruk, herunder evnt høy-trafikkperioder
 • I visse tilfeller må tjenesteleverandør også akseptere bruksvilkår for de identitetstilbydere som ønskes brukt for å autentisere brukere til tjenesten. Norsk Helsenett vil bistå med rådgiving i disse tilfellene.

4. Etabler integrasjon i HelseIDs testmiljø

Norsk Helsenett vil, på bakgrunn av opplysninger i bestillingsskjemaet, utføre nødvendige konfigurasjoner i HelseID testmiljø. Det stilles derfor krav om at tjenesteleverandør integrerer en testbasert versjon av sin tjeneste i første omgang. Norsk Helsenett vil gi beskjed til tjenesteleverandør når nødvendige konfigurasjoner er gjennomført og akseptansetest kan utføres.

5. Utfør akseptansetest

Norsk Helsenett krever at tjenester som beskyttes av HelseID, skal gjennom en akseptansetest utført av tjenesteleverandøren. Kontakt Norsk Helsenett for å avklare detaljer.

6. Produksjonssetting

Etter gjennomført akseptansetest vil Norsk Helsenett konfigurere produksjonsmiljøet på samme måte som test-miljøet. Tjenesten settes i produksjon på angitt dato for produksjonssetting, alternativt så snart akseptansetest er gjennomført dersom denne kommer etter opprinnelig planlagt produksjonsdato.

Identitetstilbyder

Kom i gang med HelseID for identitetstilbydere

1. Initier kontakt med Norsk Helsenett

Identitetstilbydere som ønsker å etablere en integrasjon mot HelseID, kontakter Norsk Helsenett på helseid@nhn.no.

2. Planlegg integrasjonen

Norsk Helsenett vil kontakte identitetstilbyderen. I samarbeid skal Norsk Helsenett og identitetstilbyderen etablere en plan som omfatter følgende punkter:

 • Tidsplan
 • Produksjonsplan
 • Tekniske spesifikasjoner

Identitetstilbyderen må minimum tilby en identitetsidentifikator som kan gjenbrukes i sikkerhetsbilletene som utstedes av HelseID. Følgende parametre må returneres etter vellykket autentisering:

 • Identifikator: Fødselsnummer eller D-nummer
 • Metode/mekanisme for autentisering: Hvilken metode som er brukt for å autentisere brukeren (f.eks. smartkort)
 • Sikkerhetsnivå for autentisering

3. Etabler integrasjon i HelseID testmiljø

Norsk Helsenett vil, på bakgrunn av tekniske spesifikasjoner utvekslet med identitetstilbyderen, utføre nødvendige tilpasninger i HelseID, samt utføre nødvendige konfigurasjoner i HelseIDs testmiljø. Det stilles derfor krav om at identitetstilbydere integrerer en testbasert versjon av sin tjeneste i første omgang. Norsk Helsenett vil gi beskjed til identitetstilbyder når nødvendige tilpasninger og konfigurasjoner er gjennomført og akseptansetest kan utføres.

4. Utfør akseptansetest

Norsk Helsenett krever at identitetstilbydere som har en integrasjon mot HelseID, skal gjennom en akseptansetest utført av Norsk Helsenett. Identitetstilbyderen skal tilby et sett av testbrukere som kan benyttes til akseptansetest.

5. Produksjonssetting

Etter gjennomført akseptansetest vil Norsk Helsenett konfigurere produksjonsmiljøet på samme måte som testmiljøet. Tjenesten settes i produksjon på angitt dato for produksjonssetting, alternativt så snart akseptansetest er gjennomført dersom denne kommer etter opprinnelig planlagt produksjonsdato.

Brukerorganisasjoner

Brukere og brukerorganisasjoner må ikke ha noen egen integrasjon mot HelseID for å benytte tjenesten. Følgende krav gjelder imidlertid for bruk av tjenesten:

 1. I noen tilfeller må brukerorganisasjonen akseptere bruksvilkår for ID-porten eller annen identitetstilbyder som benyttes av den aktuelle tjenesten som brukeren ønsker tilgang til.
 2. Brukerne må implementere nødvendige nettverksåpninger mot HelseID og identitetstilbydere.