Gå til hovedinnhold

HelseID

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) i hele helsetjenesten, og for at sektoren lettere kan dele data og dokumenter.

Om tjenesten

Helsepersonell må ofte forholde seg til mange systemer, og flere og ulike – ofte tidkrevende – pålogginger for å få tilgang til nødvendig informasjon. Det er behov for å redusere antall pålogginger og påloggingsmetoder, og legge til rette for en mer helhetlig arbeidsflate med færre systemer/vinduer å forholde seg til. Dette er behov som egner seg å løse i fellesskap og ved hjelp av felles infrastruktur.

Det er tre aktører som er involvert i bruken av HelseID:

 1. Brukerorganisasjon: Dette er organisasjoner med ansatte som har behov for tilgang til tjenester i helse- og omsorgssektoren.
 2. Identitetstilbyder: Dette er virksomheter som tilbyr e-ID-er på ulike sikkerhetsnivå.
 3. Tjenesteleverandør: Dette er virksomheter som tilbyr en tjeneste som skal benyttes av ansatte i brukerorganisasjoner.

Hva tilbyr HelseID?

 1. Felles påloggingsløsning
  HelseID tilbyr pålogging som en tjeneste, og er tilrettelagt for bruk i nasjonale e-helseløsninger og kliniske fagsystemer. Disse løsningene overlater da pålogging til HelseID. Dette gir en enhetlig brukeropplevelse uavhengig av system og arbeidssted, og legger samtidig til rette for engangspålogging («single sign-on»). HelseID tilbyr også autentisering av maskiner og andre enheter (IOT). Dette gjør oss i stand til å entydig identifisere f.eks. en blodtrykksmåler hjemme hos pasienten, en telefon eller et nettbrett helsepersonell har med seg ut i «felten», eller maskiner som skal snakke samme i Helsenettet.

  HelseID introduserer ikke en ny e-ID, men legger til rette for gjenbruk av e-ID-er som er i bruk i sektoren.

  For pålogging med høyt sikkerhetsnivå tilbyr HelseID autentisering med de kommersielle identitetstilbyderne Buypass og Commfides. Enten direkte via HelseID, eller via gjenbruk av den nasjonale felleskomponenten ID-porten. 
  HelseID legger samtidig til rette for at helsetjenesten kan gjenbruke egne autentiseringsløsninger. Helsepersonell i Helse Midt-Norge kan i dag bruke sin brukerkonto for å autentisere seg med via HelseID.

 2. Tillitsanker
  HelseID fungerer som et tillitsanker for hele helsetjenesten ved at man stoler på pålogging gjennomført via HelseID, og kan gjennom dette tilby single sign-on. Personell som allerede er pålogget på et tilstrekkelig nivå lokalt vil slippe ny pålogging ved tilgang til nasjonale e-helseløsninger og ved tilgang til data og dokumenter ved andre helseinstitusjoner.

 3. Sikring av API/tjenester
  HelseID tilbyr en felles infrastruktur for å sikre tjenester. I praksis har da HelseID en oversikt over hvilke klienter som får lov til å bruke hvilke tjenester. Når en EPJ på et legekontor skal integreres med nasjonal kjernejournal brukes HelseID for å utstede en sikkerhetsbilletter alle kan stole på. Dette gjør oss i stand til å realisere f.eks. tett integrasjon mellom nasjonal kjernejournal og EPJ.

Forutsetninger

 • Tjenesteleverandører må ha en kundeavtale eller en tredjepartsleverandøravtale med Norsk Helsenett.
 • Tjenesteleverandører må akseptere bruksvilkår for tjenesteleverandører.
 • Identitetstilbydere må akseptere krav til identitetstilbydere, samt signere databehandleravtale med NHN.

Målgruppe

Tjenesten er tilgjengelig for tjenesteleverandører som tilbyr tjenester i eller via helsenettet.

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Risikovurdering

Før du som tjenesteleverandør kan benytte HelseID, må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering. Den skal dokumentere at løsningen er innenfor det som virksomheten definerer som akseptabel risiko. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Se Kom i gang med HelseID. Her får både tjenesteleverandør og identitetstilbyder veiledning på hvordan man skal gå frem for å tilknytte seg HelseID.

Pris

HelseID er inkludert i medlemsavgiften. Ekstrakostnader kan påløpe fra Difi ved stort volum mot ID-porten. Se https://samarbeid.difi.no/bruksvilkar/bruksvilkar-difis-felleslosninger/tilleggstjenester-og-priser for mer info.