Gå til hovedinnhold

HelseID lanseres i dag

En ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren, HelseID, lanseres mandag 20.november. Norsk Helsenett drifter og videreutvikler tjenesten.

HelseID skal bidra til at pålogging til nasjonale e-helseløsninger og fagsystemer i helse- og omsorgssektoren blir mer brukervennlige, og benyttes uavhengige av IKT-system og arbeidssted.

Her kan du lese mer om HelseID og hvordan tjenesten fungerer.

Løsningen tilrettelegger for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) på tilstrekkelig sikkerhetsnivå, noe som også gjør det enklere å dele data og dokumenter.

HelseID er etablert gjennom Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) i tett samarbeid med helsesektoren. Løsningen videreutvikles og forvaltes av Norsk Helsenett.