Gå til hovedinnhold

Har adressesperre en forsinkelse på inntil 24 timer?

Kjernejournal kontrollerer adressesperre med Grunndata hver gang noen forsøker å åpne en pasientjournal. Derfor er det ingen forsinkelse mellom Grunndata og kjernejournal. Derimot er det inntil et døgns forsinkelse på tjenesten som heter helseindikator (det er den som ligger bak 'kjernejournal-knappen' i journalsystemene), da denne benytter adressesperre-statusen som ligger lokalt i kjernejournal (som synkroniseres daglig). Knappen kan altså vise status (har kjernejournal, har kritisk info, etc.) på en person som har fått sperret adresse, men det er ikke mulig å åpne pasientens kjernejournal.