Gå til hovedinnhold

Håkon Grimstad slutter i Norsk Helsenett sommeren 2019

Etter snart 10 år som adm. dir. i Norsk Helsenett har Håkon Grimstad bestemt seg for å gå av som toppleder ved fylte 62 år. Grimstad har ledet selskapet siden det ble et statsforetak i 2009. I løpet av denne perioden har Norsk Helsenett vokst kraftig. Selskapet har under Grimstads ledelse fått svært mange nye og store oppgaver, og har i dag en avgjørende posisjon for å sikre helsetjenesten til befolkningen.

 

Norsk Helsenett er et statsforetak, som leverer sikker infrastruktur og IKT-tjenester til hele helsetjenesten i Norge. Selskapet har i dag i overkant av 400 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Trondheim, og avdelingskontorer i Tromsø, Bergen og Oslo. Selskapet forbereder seg på nye og større nasjonale oppgaver, og alt tyder på at veksten vil fortsette i årene som kommer. Styreleder Toril Bariusdotter Ressem skulle svært gjerne hatt Grimstad med videre, men hun har stor respekt for at Grimstad velger å takke for seg etter 10 år ved roret i selskapet.

– Håkon Grimstad har ledet selskapet med stor entusiasme og sikker hånd. Med en kombinasjon av dyp teknologisk kunnskap og innsikt i helsesektoren, har han sikret at selskapet i dag oppfattes som en trygg og solid leverandør av IKT-tjenester. Norsk Helsenett nyter stor tillit blant helseaktører – store som små – og den sterke posisjonen har selskapet opparbeidet årene med Håkon Grimstad som leder, sier Toril Bariusdotter Ressem.

Krevende, morsom og meningsfull topplederjobb

Håkon Grimstad vil lede selskapet fram til ny leder er på plass, etter planen til sommeren 2019. Grimstad sier det er vemodig å skulle slutte, men at alt har sin tid.

– Norsk Helsenett er et flott selskap med fantastisk dyktige og dedikerte medarbeidere. De siste årene har det skjedd en voldsom utvikling innenfor digitalisering av helsetjenesten. Vi i Norsk Helsenett har vært et nav i denne utviklingen, og jeg er svært takknemlig for at jeg har fått anledning til å være med å utvikle selskapet sammen med så mange veldig dyktige kolleger. Det har vært krevende, morsomt og meningsfylt, og det blir selvsagt rart å skulle overlate ledelsen til en annen. Men, 10 år er i og for seg lenge nok og så er det jo et poeng at jeg og familien bor i Stockholm, sier Grimstad, som ønsker å bruke de siste årene i arbeidslivet på oppgaver nærmere bostedet.

Prosessen med å finne Grimstads etterfølger er igangsatt. Målet er å ansette ny toppleder i februar/mars, slik at ny leder er på plass til sommeren 2019 og klar til å lede selskapet inn i neste fase, sier styreleder Toril Bariusdotter Ressem. Hun oppfatter dette som en av de mest interessante topplederjobbene innenfor teknologi i landet.

– Vi søker en leder som har kompetanse og innsikt innenfor skjæringspunktet teknologi og helse, og som fortrinnsvis bor eller kan bosette seg i Trondheimsområdet, sier Ressem.

Håkon Grimstad slutter i NHN 30.september 2019.

For ytterligere informasjon:

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem, mobil 915 11 005

Adm. dir. Håkon Grimstad, mobil 911 01 300