Gå til hovedinnhold
Grunndata

Veileder - Hvordan sette testpersoner som statiske

Veiledning som stegvis beskriver hvordan du setter testpersoner som statiske.

Man kan skille mellom et statisk og et dynamisk datagrunnlag. Et statisk grunnlag vil alltid inneholde de samme dataentitetene, og disse vil i liten grad forandres. Et dynamisk datagrunnlag vil være i forandring, optimalt sett i samme retning og takt som datagrunnlaget i produksjon.

Ved ny testdatagenerering vil dynamiske testdata erstattes med nye testdata. For de som vil trenge statiske testdata, så kan disse testdataene settes som statiske på https://ehelsetestdata.azurewebsites.net/. Ta kontakt med kundesenteret om du mangler tilgang. Se beskrivelsen under for hvordan å sette en testperson som statisk.

 1. Logg inn på https://ehelsetestdata.azurewebsites.net/.
 2. Søk opp testperson som er ønsket statisk.
  Figur 1: Søkefelt brukt i steg 2
 3. Ønsket testperson vises i en rad.
 4. Klikk på raden med ønsket testperson og følgende faner skal bli synlige:
  • Oversikt
  • Personlig
  • Difi
  • Varslinger
  • Statisk
 5. Klikk på fanen "Statisk".
  Figur 2: Fanene som ligger inne under testpersonene. Under fanen "Statisk" kan testperson meldes som statisk. Se steg 5 og 6
 6. For å melde testperson som statisk, klikk på grønn tekstboks "MELD INN SOM STATISK".
 7. Du får nå opp en tekstboks hvor du legger inn begrunnelse for at testpersonen skal settes som statisk.
  Figur 3: Etter steg 6 kommer boksen opp hvor begrunnelse for at testperson settes som statisk opp. Etter gjennomført steg 9 vil testpersonen være satt til statisk
 8. Når begrunnelse er lagt inn blir "SEND INN"-knappen aktiv.
 9. Klikk på "SEND INN"-knappen for å melde testperson som statisk.
 10. Testpersonen bekreftes som meldt statisk med beskrivelse om hvem som meldte inn.
  Figur 4: Slik ser bekreftelsen ut når en testperson er meldt som statisk
 11. Hvis feil testperson ble meldt som statisk, klikk på "FJERN INNMELDINGEN" og testperson blir igjen satt som ikke statisk.
 12. Informasjon rundt det å sette testpersoner statisk finnes nederst på siden.