Gå til hovedinnhold

Veiledere og maler

Oversikt over ulike veiledere og maler knyttet til prosjektet "risikoreduserende tiltak".

Risikoreduserende tiltak

Hva er målet med prosjektet? 

Tidsplan og leveranser

Nye kontotyper

Spørsmål og svar 

Veiledere og maler

Grunndatadagen

Kontakt oss

Generell henvendelser
Kontaktinformasjon til Norsk Helsenett 

Prosjektspesifikke henvendelser
Prosjektleder – Nina Stenberg
Tlf: 97 54 19 90
E-post: nina.stenberg@nhn.no

Innføringsansvarlig – Wenche Aarland 
Tlf: 91 73 12 42
E-post: wenche.aarland@nhn.no