Gå til hovedinnhold

Tidsplan og leveranser

Nedenfor finner du mer informasjon om viktige leveranser og tidsplan for prosjektet.

Fra 01.12.2020 kan du ikke lengre logge inn på https://register.nhn.no/ med brukernavn og passord. Du må overføre din personlige brukerkonto til HelseID. Her finner du brukerveiledning for overføring av brukerkonto til HelseID.

Informasjonen på denne siden vil oppdateres underveis i prosjektet. 

  • 9. juni 2020: Kontoer som har betegnelsen 'OrgUsrxxx' vil bli definert som tjenestekonto, og kan ikke benyttes for endringer på virksomhetens oppføring i registrene på Grunndata via register.nhn.no. Kontoer vi vet er en tjenestekonto satt opp i en virksomhet sitt fagsystem, vil bli definert som en tjenestekonto og kan ikke benytte endringer på virksomhetens oppføring i registrene på Grunndata via register.nhn.no.
  • 24. juni - 30. november 2020: Det er nå mulig å konvertere en konto til HelseID. Dersom du logger på med en konto som også er satt opp i fagsystemet, vil rettighetene som ligger på kontoen legges på din personlige bruker.

Milepæler og aktiviteter

2020
1.mai-30.oktober

Rydde i kontoer som deles av flere virksomhetere eller fagsystemer.

8. juni

Produksjonsetting av funksjonalitet for å overføre til innlogging med helseID. Mulighet for å opprette tjenestekonto.

9. - 22.juni

Overføring til innlogging med helseID for interne personkontoer.

9.juni - 30. november

Opprydning person- og tjenestekonto. Skille mellom kontoer som brukes av personer og av fagsystemer. Sørge for at en personkonto ikke brukes i fagsystemer og at tjenestekontoer ikke brukes til pålogging på webportalen.

24. juni

Start HelseID (alle). Overføring til innlogging med helseID tilgjengelig for alle personkontoer.

24. juni - 30. november

Overføring til HelseID (alle). Overføring til innlogging med helseID for alle personkontoer

9. september

Grunndatadagen

1. november

Opprydding ferdig

1. desember

Fra denne datoen er det kun mulig å bruke HelseID for pålogging til Grunndata webportal.

Risikoreduserende tiltak

Hva er målet med prosjektet? 

Tidsplan og leveranser

Nye kontotyper

Spørsmål og svar 

Hvordan overføre brukerkonto til HelseID?

Grunndatadagen

Kontakt oss

Generell henvendelser
Kontaktinformasjon til Norsk Helsenett 

Prosjektspesifikke henvendelser
Prosjektleder – Nina Stenberg
Tlf: 97 54 19 90
E-post: nina.stenberg@nhn.no

Innføringsansvarlig – Daniel Habberstad Rosenlund
Tlf: 41 28 29 15
E-post: Daniel.Habberstad.Rosenlund@nhn.no